Concurrency in C# Cookbook, 2nd Edition

تاریخ: ۰:۰:۴۷ ۱۳۹۸/۶/۲۸ پنج شنبه
توسط: MotoMan
امتیاز: ۳
تعداد بازدید: ۲۵۰۳
دیدگاه ها: ۴
برچسب ها: C Sharp | dotNET Framework | .NET Core |
کتاب Concurrency in C# Cookbook, 2nd Edition
O'Reilly Media
Stephen Cleary
9781492054504
2019
254
English

در اوایل کارم، multithreading را به شکلی سخت یاد گرفتم. بعد از گذشت چند سال، برنامه نویسی asynchronous را نیز به سختی یاد گرفتم. در حالی که آن‌ها تجربیات با ارزشی بودند، آرزو می‌کنم که در آن زمان، برخی از ابزار‌ها و منابعی که امروزه در دسترس هستند را در اختیار داشتم. به ویژه، پشتیبانی از async و await در زبان‌های دات نت مدرن، که طلای خالص هستند.

با این حال، امروزه اگر به کتاب‌ها و منابع دیگر دور و اطراف برای یادگیری همزمانی نگاهی بیندازید، تقریبا همه آن‌ها با معرفی مفاهیم سطح پایین مطالبشان را شروع کرده اند. پوشش بسیار خوبی از thread‌ها و اصول serialization وجود دارد و تکنیک‌های سطح بالا، بعد از آن‌ها آمده اند؛ البته اگر اصلا پوشش داده شوند. من اعتقاد دارم که این امر دو دلیل دارد. اول اینکه بسیاری از توسعه دهندگان همزمانی از جمله خودم، ابتدا مفاهیم سطح پایین را با سر و کله زدن با تکنیک‌های قدیمی یاد گرفته ایم. دوم اینکه، بسیاری از کتاب‌ها چندین سال قدمت دارند و تکنیک‌های قدیمی منسوخ شده را پوشش می‌دهند. با در دسترس قرار گرفتن تکنیک‌های جدیدتر، این کتاب‌ها به روز شده اند تا تکنیک‌های جدید‌تر را شامل شوند، اما متأسفانه آنها را در انتهای کتاب قرار داده اند.

فکر می‌کنم که آن کتاب‌ها وارونه عمل کرده اند. در حقیقت این کتاب فقط رویکرد‌های مدرن برای همزمانی را پوشش می‌دهد. البته این بدان معنی نیست که فهم همه‌ی آن مفاهیم سطح پایین هیچ ارزشی ندارد. وقتی که برای برنامه نویسی به دانشگاه می‌رفتم، کلاسی داشتم که باید با استفاده از مشتی گیت، یک CPU مجازی می‌ساختم و در کلاسی دیگر برنامه نویسی اسمبلی یاد داده می‌شد. در شغلم، من هرگز CPU ای طراحی نکردم و فقط چند خط اسمبلی کد نوشتم؛ اما درک من از مبانی، هنوز که هنوزه هر روز به من کمک می‌کند. با این وجود بهتر است که با انتزاع‌های سطح بالا شروع کنیم؛ چرا که اولین کلاس برنامه نویسی من به زبان اسمبلی نبود.

ویرایش دوم کتاب همزمانی در سیشارپ، مقدمه ای (و مرجعی) برای همزمانی با استفاده از رویکرد‌های مدرن است. این کتاب چندین نوع مختلف از همزمانی را پوشش می‌دهد از جمله همروندی، نامتقارنی و برنامه نویسی reactive. با این حال، هیچ یک از تکنیک‌های قدیمی را پوشش نمی‌دهد، چرا که به اندازه کافی در بسیاری از کتاب‌های دیگر و منابع آنلاین پوشش داده شده اند.


مطالبی که در ویرایش دوم کتاب Concurrency in C# Cookbook، یاد خواهید گرفت:

 • آشنایی با همزمانی و برنامه نویسی همروند و نامتقارن
 • استفاده از async و await در عملیات نامتقارن
 • تقویت کد هایتان با استریم‌های asynchronous
 • بررسی برنامه نویسی همروند با .NET Task Parallel Library
 • ایجاد خطوط لوله جریان داده با .NET TPL Dataflow Library
 • درک قابلیت هایی که System.Reactive بر فراز LINQ ایجاد می‌کند
 • استفاده از مجموعه‌های threadsafe و تغییر ناپذیر
 • یادگیری نحوه انجام آزمون واحد با کد همزمان
 • وادار کردن thread pool برای انجام کار برای شما
 • فعال سازی لغو سازی تمیز و مشارکتی
 • بررسی سناریو‌ها برای ترکیب رویکرد‌های همزمانی
 • بررسی برنامه نویسی شی گرا asynchronous-friendly
 • شناسایی و نوشتن آداپتور‌ها برای کدهایی که از شیوه‌های قدیمی asynchronous استفاده می‌کنند

 

Table of Contents:

Concurrency: An Overview

    Introduction to Concurrency

    Introduction to Asynchronous Programming

    Introduction to Parallel Programming

    Introduction to Reactive Programming (Rx)

    Introduction to Dataflows

    Introduction to Multithreaded Programming

    Collections for Concurrent Applications

    Modern Design

    Summary of Key Technologies

Async Basics

    2.1. Pausing for a Period of Time

    2.2. Returning Completed Tasks

    2.3. Reporting Progress

    2.4. Waiting for a Set of Tasks to Complete

    2.5. Waiting for Any Task to Complete

    2.6. Processing Tasks as They Complete

    2.7. Avoiding Context for Continuations

    2.8. Handling Exceptions from async Task Methods

    2.9. Handling Exceptions from async void Methods

    2.10. Creating a ValueTask

    2.11. Consuming a ValueTask

Asynchronous Streams

    Asynchronous Streams and Task<T>

    Asynchronous Streams and IEnumerable<T>

    Asynchronous Streams and Task<IEnumerable<T>>

    Asynchronous Streams and IObservable<T>

    Summary

    3.1. Creating Asynchronous Streams

    3.2. Consuming Asynchronous Streams

    3.3. Using LINQ with Asynchronous Streams

    3.4. Asynchronous Streams and Cancellation

Parallel Basics

    4.1. Parallel Processing of Data

    4.2. Parallel Aggregation

    4.3. Parallel Invocation

    4.4. Dynamic Parallelism

    4.5. Parallel LINQ

Dataflow Basics

    5.1. Linking Blocks

    5.2. Propagating Errors

    5.3. Unlinking Blocks

    5.4. Throttling Blocks

    5.5. Parallel Processing with Dataflow Blocks

    5.6. Creating Custom Blocks

System.Reactive Basics

    6.1. Converting .NET Events

    6.2. Sending Notifications to a Context

    6.3. Grouping Event Data with Windows and Buffers

    6.4. Taming Event Streams with Throttling and Sampling

    6.5. Timeouts

Testing

    7.1. Unit Testing async Methods

    7.2. Unit Testing async Methods Expected to Fail

    7.3. Unit Testing async void Methods

    7.4. Unit Testing Dataflow Meshes

    7.5. Unit Testing System.Reactive Observables

    7.6. Unit Testing System.Reactive Observables with Faked Scheduling

Interop

    8.1. Async Wrappers for “Async” Methods with “Completed” Events

    8.2. Async Wrappers for “Begin/End” Methods

    8.3. Async Wrappers for Anything

    8.4. Async Wrappers for Parallel Code

    8.5. Async Wrappers for System.Reactive Observables

    8.6. System.Reactive Observable Wrappers for async Code

    8.7. Asynchronous Streams and Dataflow Meshes

    8.8. System.Reactive Observables and Dataflow Meshes

    8.9. Converting System.Reactive Observables to Asynchronous Streams

Collections

    9.1. Immutable Stacks and Queues

    9.2. Immutable Lists

    9.3. Immutable Sets

    9.4. Immutable Dictionaries

    9.5. Threadsafe Dictionaries

    9.6. Blocking Queues

    9.7. Blocking Stacks and Bags

    9.8. Asynchronous Queues

    9.9. Throttling Queues

    9.10. Sampling Queues

    9.11. Asynchronous Stacks and Bags

    9.12. Blocking/Asynchronous Queues

Cancellation

    10.1. Issuing Cancellation Requests

    10.2. Responding to Cancellation Requests by Polling

    10.3. Canceling Due to Timeouts

    10.4. Canceling async Code

    10.5. Canceling Parallel Code

    10.6. Canceling System.Reactive Code

    10.7. Canceling Dataflow Meshes

    10.8. Injecting Cancellation Requests

    10.9. Interop with Other Cancellation Systems

Functional-Friendly OOP

    11.1. Async Interfaces and Inheritance

    11.2. Async Construction: Factories

    11.3. Async Construction: The Asynchronous Initialization Pattern

    11.4. Async Properties

    11.5. Async Events

    11.6. Async Disposal

Synchronization

    12.1. Blocking Locks

    12.2. Async Locks

    12.3. Blocking Signals

    12.4. Async Signals

    12.5. Throttling

Scheduling

    13.1. Scheduling Work to the Thread Pool

    13.2. Executing Code with a Task Scheduler

    13.3. Scheduling Parallel Code

    13.4. Dataflow Synchronization Using Schedulers

Scenarios

    14.1. Initializing Shared Resources

    14.2. System.Reactive Deferred Evaluation

    14.3. Asynchronous Data Binding

    14.4. Implicit State

    14.5. Identical Synchronous and Asynchronous Code

    14.6. Railway Programming with Dataflow Meshes

    14.7. Throttling Progress Updates

Legacy Platform Support

    Legacy Platform Support for Async

    Legacy Platform Support for Dataflow

    Legacy Platform Support for System.Reactive

Recognizing and Interpreting Asynchronous Patterns

    Task-Based Asynchronous Pattern (TAP)

    Asynchronous Programming Model (APM)

    Event-Based Asynchronous Programming (EAP)

    Continuation Passing Style (CPS)

    Custom Async Patterns

    ISynchronizeInvoke

 

like می پسندم
dislike به درد نمی خوره
مطالب مشابه
دیدگاه ها
 • نویسنده: Ali تاریخ: ۹:۱۱:۹ ۱۳۹۸/۶/۳۱ یکشنبه تعداد آرا: ۰

  لطفا کتاب‌ها رو با پسوند PDF هم بذارید
  • نویسنده: MotoMan تاریخ: ۱۰:۳۲:۴۸ ۱۳۹۸/۶/۳۱ یکشنبه تعداد آرا: ۰

   متاسفانه کمی طول می‌کشد که برای کتاب‌های جدید نسخه PDF هم پیدا شود؛ و حتی شاید هیچ وقت پیدا نشود.
 • نویسنده: آرش تاریخ: ۱۳:۱۵:۴ ۱۳۹۸/۷/۱۱ پنج شنبه تعداد آرا: ۰

  فایل سالمه؟ ظاهرا مشکل داره!
  • نویسنده: MotoMan تاریخ: ۱۵:۳۷:۵ ۱۳۹۸/۷/۱۱ پنج شنبه تعداد آرا: ۰

   بله سالمه. چه مشکلی دقیقا دارید؟
loading...

لطفا منتظر بمانید...