کتاب های برچسب Computer Networks
تاریخ: 1400/07/24 23:20
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱
برچسب ها: Computer Networks |

به ویرایش هشتم کتاب «شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین، نسخه جهانی» خوش آمدید. از زمان انتشار ویرایش اول در 16 سال پیش، کتاب ما برای استفاده در صدها دانشکده و دانشگاه انتخاب شده است، به 14 زبان ترجمه شده و بیش از صد هزار دانشجو و شاغل در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. ما از بسیاری از این خوانندگان شنیده ایم و غرق در واکنش‌های مثبت شده ایم.
ما فکر می‌کنیم یکی از دلایل مهم این موفقیت این بوده است که کتاب ما همچنان رویکردی تازه و به موقع برای آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارائه می‌دهد. ما در ویرایش هشتم این کتاب تغییراتی ایجاد کرده ایم، اما آن چیز هایی را که معتقدیم از مهمترین جنبه‌های این کتاب هستند (و مدرسان و دانشجویانی که از کتاب ما استفاده کرده اند نیز تأیید کرده اند) را بدون تغییر نگه داشته ایم: رویکرد بالا به پایین آن، تمرکز آن بر اینترنت و نگرشی مدرن از شبکه‌های کامپیوتری، توجه آن به هر دوی اصول و عمل، و سبک و رویکرد قابل دسترسی آن نسبت به یادگیری در مورد شبکه‌های کامپیوتری. با این وجود، ویرایش هشتم به طور اساسی تجدید نظر و به روز شده است.
کتاب Computer Networking: A Top-Down Approach 8th Edition, Global Edition (ویرایش هشتم شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین، نسخه جهانی)، در میان متون شبکه‌های کامپیوتری منحصر به فرد است: رویکرد بالا به پایین آن که بر اساس سابقه طولانی نویسنده در آموزش این موضوع پیچیده از طریق رویکردی لایه ای به صورت «بالا به پایین» بنا می‌شود. این کتاب از لایه برنامه به سمت پایین و تا لایه فیزیکی حرکت می‌کند و با قرار دادن خوانندگان در معرض مفاهیم مهم در اوایل مطالعه شبکه، در آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند. با تمرکز بر روی اینترنت و موضوعات مهم و اساسی شبکه، این کتاب پایه ای عالی را برای خوانندگان علاقه مند به علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بدون نیاز به دانش گسترده ای از برنامه نویسی یا ریاضیات، فراهم می‌کند.

تعداد بازدید: ۶۰۲
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1399/12/17 23:21
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱
برچسب ها: Computer Networks |

تقریباً 10 سال از انتشار پنجمین ویرایش از کتاب «شبکه‌های کامپیوتری: رویکرد سیستم ها» می‌گذرد. از آن زمان چیزهای زیادی تغییر کرده اند، که قابل توجه‌ترین آنها، انفجار برنامه‌های ابری و تلفن‌های هوشمند بوده اند. از بسیاری جهات،‌ این یادآور همان تاثیر چشمگیری است که زمانی که ما اولین ویرایش این کتاب را در سال 1996 منتشر کردیم، وب بر روی اینترنت داشت‌.
کتاب Computer Networks: A Systems Approach, Sixth Edition (شبکه‌های کامپیوتری: رویکرد سیستم ها، ویرایش ششم) نوشته شده توسط Bruce S. Davie و Larry L. Peterson، اصول کلیدی شبکه‌های کامپیوتری را با استفاده از مثال‌های واقعی از طراحی پروتکل و شبکه بررسی می‌کند. این کتاب درسی پر فروش، با استفاده از اینترنت به عنوان مثال اصلی، پروتکل‌های مختلف و فناوری‌های شبکه را توضیح می‌دهد. رویکرد سیستم گرای این کتاب دانشجویان را تشویق می‌کند تا به این فکر کنند که چگونه اجزای جداگانه شبکه در سیستمی از تعاملات بزرگتر و پیچیده قرار می‌گیرند. ویرایش ششم این کتاب، مطالب کاملا به روز شده ای را همراه با پوشش بسط یافته ای از موضوعات بسیار مهم را برای متخصصان و دانشجویان شبکه شامل می‌شود. همچنین این کتاب توسط مشارکت کنندگان زیادی از طریق یک مدل متن باز منحصر به فرد که به طور مشترک توسط نویسندگان و ناشران توسعه داده شده، تهیه شده است.

 

تعداد بازدید: ۱۴۸۶
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1399/11/16 18:59
توسط: MotoMan
امتیاز: ۰
برچسب ها: Computer Networks |

به ویرایش هشتم کتاب «شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین» خوش آمدید. از زمان انتشار ویرایش اول در 16 سال پیش، کتاب ما برای استفاده در صدها دانشکده و دانشگاه انتخاب شده است، به 14 زبان ترجمه شده و بیش از صد هزار دانشجو و شاغل در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. ما از بسیاری از این خوانندگان شنیده ایم و غرق در واکنش‌های مثبت شده ایم.
ما فکر می‌کنیم یکی از دلایل مهم این موفقیت این بوده است که کتاب ما همچنان رویکردی تازه و به موقع برای آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارائه می‌دهد. ما در ویرایش هشتم این کتاب تغییراتی ایجاد کرده ایم، اما آن چیز هایی را که معتقدیم از مهمترین جنبه‌های این کتاب هستند (و مدرسان و دانشجویانی که از کتاب ما استفاده کرده اند نیز تأیید کرده اند) را بدون تغییر نگه داشته ایم: رویکرد بالا به پایین آن، تمرکز آن بر اینترنت و نگرشی مدرن از شبکه‌های کامپیوتری، توجه آن به هر دوی اصول و عمل، و سبک و رویکرد قابل دسترسی آن نسبت به یادگیری در مورد شبکه‌های کامپیوتری. با این وجود، ویرایش هشتم به طور اساسی تجدید نظر و به روز شده است.
کتاب Computer Networking: A Top-Down Approach 8th Edition (ویرایش هشتم شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین)، در میان متون شبکه‌های کامپیوتری منحصر به فرد است: رویکرد بالا به پایین آن که بر اساس سابقه طولانی نویسنده در آموزش این موضوع پیچیده از طریق رویکردی لایه ای به صورت «بالا به پایین» بنا می‌شود. این کتاب از لایه برنامه به سمت پایین و تا لایه فیزیکی حرکت می‌کند و با قرار دادن خوانندگان در معرض مفاهیم مهم در اوایل مطالعه شبکه، در آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند. با تمرکز بر روی اینترنت و موضوعات مهم و اساسی شبکه، این کتاب پایه ای عالی را برای خوانندگان علاقه مند به علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بدون نیاز به دانش گسترده ای از برنامه نویسی یا ریاضیات، فراهم می‌کند.

 

تعداد بازدید: ۱۹۱۴
دیدگاه ها: ۱
تاریخ: 1399/09/16 22:17
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱
برچسب ها: Computer Networks |

به ویرایش هفتم کتاب «شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین» خوش آمدید. از زمان انتشار ویرایش اول در 16 سال پیش، کتاب ما برای استفاده در صدها دانشکده و دانشگاه انتخاب شده است، به 14 زبان ترجمه شده و بیش از صد هزار دانشجو و شاغل در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. ما از بسیاری از این خوانندگان شنیده ایم و غرق در واکنش‌های مثبت شده ایم.

ما فکر می‌کنیم یکی از دلایل مهم این موفقیت این بوده است که کتاب ما همچنان رویکردی تازه و به موقع برای آموزش شبکه‌های کامپیوتری ارائه می‌دهد. ما در ویرایش هفتم این کتاب تغییراتی ایجاد کرده ایم، اما آن چیز هایی را که معتقدیم از مهمترین جنبه‌های این کتاب هستند (و مدرسان و دانشجویانی که از کتاب ما استفاده کرده اند نیز تأیید کرده اند) را بدون تغییر نگه داشته ایم: رویکرد بالا به پایین آن، تمرکز آن بر اینترنت و نگرشی مدرن از شبکه‌های کامپیوتری، توجه آن به هر دوی اصول و عمل، و سبک و رویکرد قابل دسترسی آن نسبت به یادگیری در مورد شبکه‌های کامپیوتری. با این وجود، ویرایش هفتم به طور اساسی تجدید نظر و به روز شده است.

کتاب Computer Networking: A Top-Down Approach 7th Edition (ویرایش هفتم شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی از بالا به پایین)، در میان متون شبکه‌های کامپیوتری منحصر به فرد است: رویکرد بالا به پایین آن که بر اساس سابقه طولانی نویسنده در آموزش این موضوع پیچیده از طریق رویکردی لایه ای به صورت «بالا به پایین» بنا می‌شود. این کتاب از لایه برنامه به سمت پایین و تا لایه فیزیکی حرکت می‌کند و با قرار دادن خوانندگان در معرض مفاهیم مهم در اوایل مطالعه شبکه، در آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند. با تمرکز بر روی اینترنت و موضوعات مهم و اساسی شبکه، این کتاب پایه ای عالی را برای خوانندگان علاقه مند به علوم کامپیوتر و مهندسی برق، بدون نیاز به دانش گسترده ای از برنامه نویسی یا ریاضیات، فراهم می‌کند.

تعداد بازدید: ۲۳۰۸
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1399/03/15 20:26
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱
برچسب ها: Computer Networks |Video |

با گوش دادن به صحبت‌های یک مهندس شبکه داده در مورد تجهیزات، نگهداری و بهره برداری از یک سیستم شبکه، اغلب این احساس به شما دست می‌دهد که دارید به یک زبان خارجی گوش می‌کنید. اگرچه سخت افزار شبکه داده در عملکرد با رایانه رومیزی شما تفاوت چندانی ندارد، اما برنامه و پیکربندی آن نیاز به پیاده سازی پروتکل هایی برای اطمینان از انتقال سریع و بدون خطا داده‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر دارد. در دوره ویدیویی Networking Concepts and Protocols موسسه Pluralsight که توسط Ross Bagurdes تدریس شده است، شما می‌آموزید که چگونه مهمترین پروتکل‌های موجود در اینترنت از جمله IP ،TCP و HTTP، برای ارائه یک صفحه وب از یک سرور در اینترنت به مرورگر وب کامپیوتر شما با یکدیگر همکاری می‌کنند.

ابتدا شما اسرار آدرس IP را یاد خواهید گرفت. سپس، شما مهمترین قوانینی را یاد خواهید گرفت که در درک اینکه آیا دو دستگاه می‌توانند ارتباط برقرار کنند یا نه به شما کمک کنند. سرانجام، شما یاد می‌گیرید تا از مدل OSI برای سازماندهی پروتکل‌ها استفاده کنید تا نحوه تعامل آنها با یکدیگر را بهتر درک کنید. با پایان این دوره، شما قادر خواهید بود تا به سرعت پیکربندی شبکه را در ایستگاه کاری خود بررسی کرده و اجزای مختلف را به وضوح درک کنید.

تعداد بازدید: ۱۴۶۹
دیدگاه ها: ۱
تاریخ: 1398/12/29 17:46
توسط: MotoMan
امتیاز: ۲

ویرایش دهم کتاب Data and Computer Communications، دو بار برنده جایزه بهترین کتاب درسی علوم و مهندسی کامپیوتر سال از انجمن نویسندگان کتاب‌های درسی و دانشگاهی است. این کتاب برای دوره‌های یک یا دو ترمی شبکه‌های کامپیوتری، ارتباطات داده‌ها و شبکه‌های ارتباطات در گروه هایCS ، CIS و مهندسی برق است. این کتاب همچنین برای پرسنل توسعه محصول، برنامه نویسان، مهندسان سیستم ها، طراحان شبکه و سایر افراد درگیر در طراحی ارتباطات داده‌ها و محصولات شبکه مناسب است.

این کتاب با تمرکز بر روی جدیدترین فن آوری‌ها و یک فرمت مناسب ماژولار، بررسی واضح و جامعی از کل زمینه اطلاعات و ارتباطات کامپیوتری ارائه داده است. با تأکید بر اصول اساسی و همچنین نقش اساسی عملکرد در پروتکل محرک و طراحی شبکه، این کتاب به تفصیل کلیه حوزه‌های مهم فنی در ارتباطات داده، شبکه‌های گسترده، شبکه‌های محلی و طراحی پروتکل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تعداد بازدید: ۲۰۷۷
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1398/12/15 22:16
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱
برچسب ها: Computer Networks |

یک شبکه مجموعه ای از رایانه ها، سرورها، دستگاه‌های همراه یا سایر دستگاه‌های محاسباتی است که برای به اشتراک گذاری داده‌ها به یکدیگر متصل هستند. کتاب Networking Fundamentals، به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم اساسی شبکه آشنا شوید و آماده گذراندن امتحان مبانی شبکه MTA مایکروسافت 98-366 شوید.

پیرو برنامه درسی رسمی مایکروسافت، این کتاب با پوشش زیرساخت‌های شبکه شروع می‌شود تا به شما در تمایز قائل شدن بین اینترانت، اینترانت‌ها و اکسترانت‌ها کمک کند و در مورد توپولوژی‌های شبکه یاد بگیرید. سپس با دستگاه‌های سخت افزاری رایج شبکه مانند روتر‌ها و سوئیچ‌ها و انواع رسانه مورد استفاده برای اتصال آنها به یکدیگر، به روز می‌شوید. همان طور که پیشرفت می‌کنید، این کتاب پروتکل‌ها و سرویس‌های مختلف و الزامات لازم برای پیروی کردن از یک رویکرد استاندارد برای شبکه را برای شما بیان می‌کند. همچنین شما به مدل‌های OSI و TCP/IP بعلاوه IPv4 و IPv6 نیز مسلط می‌شوید. این کتاب همچنین به شما نشان می‌دهد که چگونه آدرس‌های IP را از طریق name resolution فراخوانی کنید. سرانجام، شما قادر خواهید بود همه چیزهایی را که آموخته اید را تمرین کنید و با کمک تست‌های شبیه سازی شده، امتحان را با اطمینان طی کنید.

در پایان این کتاب شبکه، شما پایه و اساس محکمی در مفاهیم اساسی شبکه که مورد نیاز برای قبولی در آزمون 98-366 است را به دست آورده اید.

تعداد بازدید: ۱۶۰۹
دیدگاه ها: ۳
تاریخ: 1398/11/25 12:08
توسط: MotoMan
امتیاز: ۲
برچسب ها: Computer Networks |

با استفاده از این راهنمای عملی و عمیق برای کل زیرساخت‌های شبکه، شما می‌آموزید که چگونه با شبکه‌های واقعی سیسکو برخورد کنید، نه این که از شرایط فرضی ارائه شده در امتحاناتی مانند CCNA استفاده کنید. کتاب Network Warrior شما را قدم به قدم در دنیای روترها، سوئیچ ها، فایروال‌ها و سایر فناوری‌ها بر اساس تجربه گسترده نویسنده در این زمینه‌ها پیش می‌برد.

در ویرایش دوم این کتاب که کاملاً بازنگری شده است، به وسیله مثال هایی از سوئیچ‌های Cisco Nexus 5000 و 7000 در سراسر کتاب، محتوای جدیدی را برایMPLS ، IPv6، VoIP و wireless پیدا خواهید کرد.

تعداد بازدید: ۱۶۰۷
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1398/04/08 11:45
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱

کتاب برنامه نویسی شبکه با C، راهنمایی جامع برای برنامه نویسی با سوکت‌های شبکه، پیاده سازی پروتکل‌های اینترنتی، طراحی دستگاه‌های اینترنت اشیا و ... با زبان C است. برنامه نویسی شبکه که موضوع چالش بر انگیز در زبان C‌ است، فهم آن با شرح دقیق API‌های برنامه نویسی سوکت، ساده شده است.

مطالبی که در کتاب Hands-On Network Programming with C خواهید آموخت:

  • بررسی API‌های برنامه نویسی سوکت کراس پلتفرم
  • پیاده سازی تکنیک‌های پشتیبانی از IPv4 و IPv6
  • فهم نحوه‌ی کار کردن اتصالات TCP و UDP بر روی IP
  • بررسی چگونگی کارکرد hostname resolution و DNS
  • ارتباط برقرار کردن با web API‌ها با استفاده از HTTP و HTTPS
  • کارکردن با پروتکل Simple Main Transfer (SMTP)
  • به کار گیری برنامه نویسی شبکه در اینترنت اشیا (IoT)

کدهای این کتاب هم با استاندارد‌های قدیمی C99 سازگار است و هم جدیدترین نسخه‌های C18 و C++17.

تعداد بازدید: ۳۵۶۲
دیدگاه ها: ۲
تاریخ: 1398/02/16 20:35
توسط: MotoMan
امتیاز: ۳

کتاب برنامه نویسی شبکه با #C و NET Core.، راهنمایی جامع برای فهمیدن معماری شبکه، پروتکل‌های ارتباطی و تحلیل شبکه است تا برنامه‌های امن سازگار با آخرین نسخه از C# 8 و NET Core 3.0. بنویسید.

در کتاب Hands-On Network Programming with C# and .NET Core، معماری‌های مختلف شبکه که برنامه نویسی توزیع شده را امکان پذیر می‌کند را بررسی می‌کنید. همچنین نحوه‌ی ایجاد برنامه‌های قابل اطمینان را با نوشتن ارتباطات ایمن بین کلاینت و سرور یاد می‌گیرید. در ادامه از NET Core. برای اتوماسیون دستگاه شبکه، DevOps و شبکه‌های تعریف شده توسط نرم افزار استفاده می‌کنید.

تعداد بازدید: ۵۵۶۷
دیدگاه ها: ۱
تاریخ: 1398/01/18 19:52
توسط: MotoMan
امتیاز: ۲

کتاب HTTP 2 in Action، برای توضیح ساده و عملی پروتکل HTTP 2 به همراه مثال‌های واقعی نوشته شده است. درک مشخصات پروتکل می‌تواند خشک و دشوار باشد، بنابراین هدف این کتاب بیان جزئیات با قابل فهم‌ترین مثال‌ها است تا برای همه‌ی کاربران اینترنت قابل استفاده باشد.

تعداد بازدید: ۲۸۹۵
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1396/01/25 18:37
توسط: MotoMan
امتیاز: ۳
برچسب ها: Computer Networks |

به ویرایش ششم کتاب Computer Networking: A Top-Down Approach ( شبکه‌های کامپیوتری: رویکردی بالا به پایین) خوش آمده اید. از آن جایی که انتشار اولین نسخه از این کتاب به 12 سال پیش بر می‌گردد، کتابمان برای استفاده در صد‌ها دانشگاه مورد قبول واقع شده است، به 14 زبان ترجمه شده و بیش از هزاران دانشجو و شاغل در سطح جهان از آن استفاده می‌کنند. ما این‌ها را از تعداد زیادی از خوانندگانمان شنیده ایم و غرق در پاسخ‌های مثبت شدیم.

این کتاب اولین درس از شبکه‌های کامپیوتری است. از این کتاب می‌توان در دانشکده‌های علوم کامپیوتر و مهندسی برق استفاده کرد. در زمینه‌ی زبان‌های برنامه نویسی در این کتاب فرض شده است که دانشجو دارای تجربه در کار با زبان‌های C، C++، Java و Python را داشته باشد. با این که این کتاب از بسیاری از دیگر کتاب‌های مقدمات شبکه دقیق‌تر و تحلیلی‌تر است، ولی به ندرت از مفاهیم ریاضیاتی استفاده می‌کند که در دبیرستان درس داده نشده اند. ما تمام تلاشمان را کرده ایم تا از همه‌ی مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته، احتمالات و یا مفاهیم فرآیند تصادفی، اجتناب کنیم.

تعداد بازدید: ۶۷۴۱
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1395/12/08 23:31
توسط: MotoMan
امتیاز: ۲
برچسب ها: Computer Networks |

در ویرایش پنجم کتاب شبکه‌های کامپیوتری، نیت بر این بوده است که مطالبش برای یک کلاس جامع شبکه‌های کامپیوتری برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع کارشناسی کاربرد داشته باشد. ما باور داریم برای متخصصان صنعت که برای وظایف مرتبط با شبکه بازآموزی می‌شوند وهمچنین شاغلان فعلی شبکه که می‌خواهند چراهای پشت پروتکل هایی که همه روزه با آن‌ها سر و کار داشتند را بفهمند و تصویر بزرگی از شبکه را ببینند، تمرکز این کتاب باید بر روی جذاب‌تر کردن مفاهیم اصلی باشد.
تجربه ما این است که هر دوی دانشجویان و حرفه ای هایی که در حال یادگیری شبکه برای اولین بار هستند معمولا این احساس را دارند که پروتکل‌های شبکه نوعی از حکم هستند که از بالا به پایین صادر می‌شود و کار آن‌ها یاد گیری هر چه بیشتر مخفف‌های سه حرفی است.
در حقیقت پروتکل ها، بلوک‌های ساختمان یک سیستم پیچده هستند که از طریق استفاده از اصول طراحی مهندسی توسعه داده شده اند. علاوه براین، آن‌ها دائما اصلاح می‌شوند، توسعه داده می‌شوند و بر اساس تجربه دنیای واقعی جایگزین می‌شوند. با داشتن این نکته در ذهن، هدف ما با این کتاب چیزی بیش از بررسی پروتکل‌های مورد استفاده امروزی است. در عوض، ما اصول اساسی طراحی شبکه صدا را توضیح داده ایم. ما احساس می‌کنیم که این درک از اصول اساسی، بهترین ابزار برای مدیریت نرخ تغییرات در زمینه‌های مختلف شبکه است.
همچنین ما تشخیص داده ایم که راه‌های مختلف زیادی هستند که مردم به سمت شبکه می‌آیند. این در تضاد است با وقتی که ویرایش اول را نوشته بودیم، بیشتر کسانی این کتاب را انتخاب می‌کردند که به عنوان کاربر شبکه، تجربه‌ی قابل ملاحظه ای داشتند. عده ای هم به دنبال طراح شدن محصولات و پروتکل‌های شبکه بودند. دیگران هم ممکن بود که به مدیریت شبکه علاقه داشتند در حالی که رونده فزاینده، توسعه دهندگان فعلی یا آینده برای دستگاه‌های تحت شبکه است. تمرکز ما به طور سنتی بر روی طراحان محصولات و پروتکل‌های آینده بود و همچنین به صورت موردی ادامه دارد، ولی در این ویرایش ما سعی کرده ایم  تا به دیدگاه‌های مدیران شبکه و توسعه دهندگان برنامه نیز رسیدگی کنیم.

 

تعداد بازدید: ۴۹۸۷
دیدگاه ها: ۱
تاریخ: 1393/12/21 11:04
توسط: sooth3r
امتیاز: ۱۰
برچسب ها: Computer Networks |

 کتاب شبکه‌های کامپیوتری تنباوم یکی از مراجع معتبر در این زمینه می‌باشد که چه برای فارغ التحصیلان و چه برای کسانی که هنوز در حال تحصیل در یکی از رشته‌های کامپیوتری و یا IT می‌باشند مفید است . هم چنین بخش هایی از کتاب برای استفاده‌ی مهندسان برق و .... نیز می‌تواند مفید واقع شود

 

تعداد بازدید: ۳۱۵۰
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1393/12/19 20:04
توسط: MotoMan
امتیاز: ۲
برچسب ها: Computer Networks |Operating Systems |

در این کتاب تلاش شده تا بررسی اجمالی یکپارچه ای از حوزه‌ی گسترده‌ی داده و ارتباطات کامپیوتر‌ها فراهم شود. سازماندهی کتاب منعکس کننده‌ی تلاشی برای شکستن چنین موضوع سنگینی به بخش هایی جامع و ساختن جزء جزء بررسی آخرین تکنولوژی‌های کامپیوتر است. در این کتاب بر روی اصول پایه ای و موضوعاتی که از اهمیت اساسی مربوط به تکنولوژی و معماری در این حوزه‌ها تاکید دارد و بحث‌های دقیقی در مورد مباحث پیشرو شده است.

تعداد بازدید: ۵۵۲۰
دیدگاه ها: ۰
تاریخ: 1393/10/02 13:27
توسط: MotoMan
امتیاز: ۱۹
برچسب ها: Computer Networks |

شبکه‌های کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده می‌کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود و نبود یکی بر دیگری تاثیرگذار نیست.
متصل بودن کامپیوترها یعنی از طریق یک رسانه فیزیکی مانند کابل، فیبر نوری، ماهواره‌ها و... به هم وصل می‌باشند. دو شرط فوق شروط لازم برای ایجاد یک شبکه کامپیوتری می‌باشند اما شرط کافی برای تشکیل یک شبکه کامپیوتری داشتن ارتباط و تبادل داده بین کامپیوترهاست.
در این جزوه که توسط استاد دکتر بهرنگ برکتین در دانشگاه آزاد نجف آباد تدریس شده است با شبکه‌های کامپیوتری آشنا می‌شوید.

تعداد بازدید: ۵۰۰۴
دیدگاه ها: ۱
loading...

لطفا منتظر بمانید...