کتاب های برچسب UX
تاریخ: 1401/03/27 10:12
توسط: MotoMan
امتیاز: ۰
برچسب ها: UX |

کتاب Handbook of Usability and User Experience (کتابچه کاربرد پذیری و تجربه کاربری)، به کاربرد پذیری و تجربه کاربری در حال ظهور در مفاهیم طراحی، تئوری‌ها و کاربردهای دانش عوامل انسانی با تمرکز بر کشف، طراحی و درک تعامل انسان و مسائل مربوط به کاربرد پذیری محصولات و سیستم‌ها برای بهبود آنها می‌پردازد.
این جلد، روش‌ها و تکنیک‌هایی را برای طراحی محصولات، سیستم‌ها و محیط‌هایی با کاربرد پذیری، دسترسی پذیری و رضایت کاربری خوب ارائه می‌کند. این کتاب، مفاهیم کاربردپذیری و ارتباط آن با تجربه کاربری را معرفی می‌کند و روش‌ها و مدل‌هایی را برای کاربرد پذیری و UX مورد بحث قرار می‌دهد. همچنین تفاوت‌های فردی شناختی، فرهنگی، اجتماعی و تجربی مرتبط را معرفی می‌کند که برای درک، اندازه گیری و استفاده از این تفاوت‌ها در مطالعه قابلیت استفاده و طراحی تعامل ضروری است. علاوه بر این، این کتاب درباره استفاده کاربرد پذیری برای بهبود بهداشت و درمان، رابطه بین کاربرد پذیری و تجربه کاربری در محیط ساخته شده، بررسی پیشرفته کاربرد پذیری و UX در دنیای دیجیتال، کاربرد پذیری و UX در زمینه فعالی و فناوری‌های نو ظهور بحث می‌کند.
ما امیدواریم که جلد اول از دو جلد این کتاب، برای تعداد زیادی از متخصصان، محصلان و شاغلین که می‌کوشند تا اصول و دانش کاربرد پذیری و تجربه کاربری را در برنامه‌های مختلف بگنجانند، مفید باشد. ما اطمینان داریم که دانش ارائه شده در این جلد در نهایت منجر به افزایش درک مزایای استفاده و ترکیب اصول کاربردپذیری و دانش تجربه کاربری برای بهبود کیفیت، اثربخشی و کارایی محصولات مصرفی، سیستم‌ها و محیط‌هایی می‌شود که در آن زندگی می‌کنیم.

 

تعداد بازدید: ۳۱۲
دیدگاه ها: ۰
loading...

لطفا منتظر بمانید...